Připravili jsme pro vás několik míst na výlet v rámci našeho pobytu. Pro výborné plánování, ať už pro pěší či cyklo, poslouží Mapy.cz od zprostředkovatele Seznam.cz.


Ranč Esadera

Sportovně rekreační areál se nachází 15 minut od chaty, necelých 900m. Naleznete zde mimo jiné restauraci, kam můžete zajít na oběd nebo večeři, když se vám nebude chtít vařit. Půjčit si můžete i kolo na nějaký cyklo výlet, který si vyberete z níže přiložené nabídky.


Soutok řek Otavy s Blanicí

Nachází se východně od obce Zátaví. Dostupnost autem, pěší nebo na kole.


Vesnická památková zóna Putim

Památková zóna byla vyhlášena v roce 1995. Tvoří ji velká část obce, včetně rozlehlého Podkostelního rybníka. Dochoval se zde soubor zděných venkovských usedlostí s hospodářskými budovami, doplněný drobnějšími chalupami. Mezi nejcennější stavby patří mohutná zděná budova sýpky u č.p. 15 z počátku 17. století. Atmosféru maloměsta dotváří panorama od říčky Blanice s kamenným mostem z druhé poloviny 19. století. 

Kamenný most stojí na místě původního dřevěného mostu. Dnes je most památkově chráněn. Vesnice se proslavila v literatuře - v Putimi se odehrává část příběhu vojáka Josefa Švejka z románu českého spisovatele Jaroslava Haška. Socha se nachází u mostu.


Zámek Kestřany

V 17. století dal Karel Paar vystavět dvoupatrový raně barokní zámek a v jeho okolí založil okrasnou zahradu s vinicí. Roku 1700 zámek koupil od A. H. Koce Ferdinand Schwarzenberg a rodina jej vlastnila až do roku 1924. Poté budova přešla pod správu státu, který ji využíval pro potřeby skladu a bydlení. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví, nepřístupný. 

Vedle zámku se nachází barokní zahrada.

Horní tvrz Kestřany

Málokteré město v Čechách se může pyšnit dvěma plně zachovanými tvrzemi, které stojí vedle sebe v přímém sousedství, tak jako v Kestřanech. Tzv. Horní tvrz je obklopena vodním příkopem, přes který vede most do gotické brány, chráněné věží. Prohlédnout si zde můžete původní klenuté žebrované stropy, gotickou kapli se sklípkovou klenbou a dvoupatrovou obytnou věž s gotickým portálem a prevety na krakorcích. 

Kostel sv. Kateřiny v Kestřanech

Kostel byl upraven v letech 1712-14, dnešní podoba pochází z 18. a 19. století, v roce 1862 byla přistavěna věž. Půdorys kostela je ve tvaru kříže. Interiér je barokní, nachází se zde např. obraz Černé Madony Kolínské, obraz Panny Marie Karlovské nebo vyřezávaná křtitelnice. Kostel byl upraven v letech 1712-14, dnešní podoba pochází z 18. a 19. století, v roce 1862 byla přistavěna věž. Interiér je barokní, nachází se zde např. obraz Černé Madony Kolínské, obraz Panny Marie Karlovské nebo vyřezávaná křtitelnice.

Barochovská (dolní) tvrz Kestřany

Menší z obou kestřanských tvrzí pochází z konce 14. století, vystavěli ji synové Mikoláše Barocha. Již koncem 15. století je tvrz uváděna jako zpustlá. V polovině 16. století byla přestavěna a využívána jako pivovar, v 18. a 19. století jako hospodářské budovy. Až do obnovy v posledních letech budova tvrze postupně chátrala. 


Přírodní památka Velký Potočný

Přírodní památka Velký Potočný zahrnuje oblast stejnojmenného rybníka u obce Kestřany na Písecku. Na území památky žije řada vzácných ptáků jako například chřástal vodní, rákosník velký, husa velká, potápka roháč, potápka černokrká, potápka malá, moták pochop, žluva hajní, ťuhýk obecný či výr velký. Lokalita je navíc jejich významnou migrační zastávkou. Rozloha 38,95 ha. Z vyhlídky je krásný výhled nejen na rybník, ale i na velkou část Pošumaví.

Golf Resort Písek

Provoz golfového hřiště s 18-ti jamkovým hřištěm. Nabídka golfových tréninků pro děti i dospělé. Celý areál je zasazen do prostředí na rozhraní lesů a polí, na jeho ploše se rozprostírá několik rybníků a je doplněn moderní klubovnou s kompletním zázemím a restaurací. Golfový resort Písek pyšní novinkou a to v podobně 18-ti jamkového FootGolfového hřiště.


Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně

Národní přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1949, následně v roce 1986 byla ještě rozšířena. Od roku 2004 je toto území považováno za evropsky významnou ptačí oblast. Jedná se o komplex vodních, litorálních, bažinných a dalších mokřadních společenstev. Samotný rybník byl založen roku 1530 a tvoří vodní plochu o rozloze 87 ha. Přírodní rezervace je veřejnosti nepřístupná, po jejím okraji se můžete projít po 3 km dlouhé naučné stezce, nebo si vše prohlédnout z třípodlažní vyhlídkové věže. Veřejnosti je volně přístupné pouze druhé patro.


Muzeum železnice a Národní přírodní rezervace Řežabinec

Nově zrekonstruované muzeum se nachází v obci Ražice. V budově bývalé sýpky můžete navštívit stálou expozici, jejíž první část se týká nedaleké Národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně. Druhá část je věnována železnici. Obec Ražice totiž leží na křižovatce dvou významných regionálních železničních tratí - České Budějovice - Plzeň a Ražice - Tábor. Toto místo je spíše doporučené k návštěvě rodin s malými dětmi. Pro děti je zde připravena na zdi magnetická tabule v grafickém provedení města a krajiny nebo kvízy o železnici a přírodě.


Skokanský můstek na Zlaté hoře

Na severním svahu Zlatého vrchu byl v roce 1955 v rámci akce T vybudován skokanský můstek. Hlavním iniciátorem jeho vzniku byl jihočeský skokan na lyžích Zdeněk Starý. První závody se zde konaly 26. února 1956. Můstek byl celý dřevěný a měl kritický bod 35 m. Do dnešní doby se zachovaly pouze terénní úpravy, které jsou v lese patrné.


Stáje Štětice

Nabídka vyjížděk na koních pro širokou veřejnost, vyjížďky v kočáře a vícedenní putování v sedle. Ve stájích nachází přibližně 40 koní převážně plemene hafling. Dále zde najdete miniprasátka, minikozičky, králíčky s morčátky, slepice a kachny, přátelské kočky a psy, malé stádečko poníků.


Vyhlídkový ochoz

Tato moderní vyhlídka se nachází jižně od obce Heřmaň. Cestou naleznete i veřejné ohniště. Dostupnost pěší nebo kolem.


Benešovský mlýn

Leží o samotě v blízkosti obce Heřmaň, v krásném prostředí na zlatonosné řece Blanici, ze které vede náhon, který mlýnem přímo protéká a roztáčí tak funkční vodní kolo. V tomto domě řadu let žil se svými rodiči scénárista a spisovatel Václav Krška. Mezi jeho nejznámější filmy patří např. Ohnivé léto, Noční motýl či Kluci na řece. V Písku se každoročně koná festival studentských filmů, kde hlavní cena nese Krškovo jméno.  


Památník bitvy u Sudoměře

Nedaleko obce Sudoměř se dne 25. 3. 1420 mezi rybníky odehrála slavná bitva u Sudoměře. Bojovalo zde vojsko Jana Žižky z Trocnova se svou asi 400 člennou skupinou (převážně žen a dětí) proti asi 2000 přesile královského vojska (železní páni) a strakonických křížovníků. Střetnutí obou protivníků bylo první větší bitvou husitských válek a předznamenalo směr, kterým se dále vyvíjelo husitské vojenství. Na tomto místě byl na počest vítězství postaven roku 1925 monumentální pomník Jana Žižky.

Sochy husitských bojovníků

Jedná se o dřevěné sochy čtyř husitských bojovníků. Vytvořil je řezbář Ivan Šmilauer. Každá socha má své jméno - Břeněk, Jan, Mikuláš a Viktorin a jejich počet čtyři symbolizuje jednak čtyři stovky bojovníků, které tady tehdy byly a za druhé čtyřka také symbolizuje čtyři artikuly pražské, což jsou pilíře celého husitského hnutí.


Čejetice

V roce 2017 uspěla obec v soutěži Vesnice roku. Zvítězila v celostátním hodnocení v kategorii Oranžová stuha. Ocenění získala zejména za výjimečnou vzájemnou spolupráci místních zemědělských podniků a soukromých zemědělců, za jejich velmi úzké propojení s obcí. Komisi zaujala promyšlená údržba krajiny, úcta k historii a předkům, uvědomění si kořenů a udržování tradičních zvyků Selské jízdy a staročeské Konopické (oslava sklizně lnu a konopí). Usedlosti č.p. 8, 9 a 11 (chráněny coby kulturní památka ČR).


Zámek Štěkeň

Raně barokní zámek vznikl úpravou původní tvrze po roce 1648 a v této podobě se prakticky dochoval dodnes. Je to čtyřkřídlá budova uzavírající nádvoří. Kolem zámku se rozkládá anglický park, kde rostou 300 let staré vzácné duby plazivé. Prostory zámku dnes užívají sestry řádu Congregatio Jesu. V části objektu se nachází muzeum spisovatele Karla Klostermanna a ubytovací zařízení. Vstup do zámku je pouze po dohodě.

Dále se ve Štěkni nachází na rozloze 6,02ha přírodní památka. Tvoří ji alej kolem Hlavní stoky a jejích ramen. Žije zde několik významných druhů ptáků - žluva hajní a krutihlav obecný, nebo brouk tesařík obrovský.


Tvrz Klokočín

První zmínka o tvrzi pochází z roku 1401. Jedná se o patrovou obdélnou budovu s polovalbovou střechou. Po roce 1989 byl objekt zrekonstruován, je v soukromém vlastnictví a je veřejnosti nepřístupný. V 60. letech 20. století se zde natáčel film Markéta Lazarová. 


Pohádková kovárna Selibov

V malebné vísce Selibov na Písecku se nachází Pohádková kovárna, ve které se mohou především menší návštěvníci seznámit s českou pohádkou. Čekají tu na ně vodníci, víly, Jeníček s Mařenkou i zlá Ježibaba, Červená Karkulka, kováři, čerti a další pohádkové bytosti. Po zhlédnutí expozice si mohou děti vyrobit vlastní pohádkovou postavičku z modelíny nebo papíru. 


Zřícenina hradu Myšenec

Zbytky hradu jsou zakomponovány do stěn domků i jejich dvorků. Při procházce mezi domky můžete obdivovat torzo jižní fronty s gotickými okny, části žeber, konzol a oblouk přes uličku mezi domky čp. 8 a 54. Části hradu byly použity jako stavební materiál. Hrad Myšenec představuje v českém národním dědictví velmi významnou a nezastupitelnou památkou.


Zámek Protivín

Areál čtyřkřídlého dvoupatrového vrcholně barokního zámku s přilehlými hospodářskými budovami a rozlehlým anglickým parkem z 2. poloviny 19. století. Za 1. světové války byl v zámku zřízen válečný lazaret, za 2. světové války kuratorium pro výchovu mládeže, později Hitlerjugend a lazaret německé armády. V letech 1954-79 byl v objektu dětský domov.

Pivovar Protivín

Vyrábí se zde pivo značky Platan. Svůj název dostal podle dvojice Platanových alejí, které vedou k vjezdu do pivovaru. Přesný rok založení pivovaru není pro nedostatek písemných zpráv znám. Původní pivovar byl umístěn v hradu. Protivínský pivovar dnes patří pod českou společnost Pivovary Lobkowicz a snaží se udržovat tradiční postupy výroby.

Krokodýlí zoo Protivín

Soukromá zoologická zahrada chová 22 druhů krokodýlů. Kromě krokodýlů uvidíte aligátory, kajmany, gaviály a dále expozici mláďat a jedovatých hadů. Součástí zahrady je i muzeum s expozicí kosterních pozůstatků krokodýlů a jiných obratlovců. Sbírka čítá více než 1200 exponátů, např. kočkovité šelmy, medvědi, sloni, nosorožci, zoborožci a rozsáhlá sbírka hmyzu a dalších bezobratlých. 


Město Strakonice

Na rozdíl od mnoha měst v Čechách a na Moravě nebyly Strakonice založeny jako královské město, ale vznikaly postupným slučováním čtyř menších osad - Strakonic, Bezděkova, Žabokrt a Lomu -, které se spojily v poddanské město Strakonice. I zdenajdete mnoho aktivit - Strakonický hrad, Měšťasnký pivovar (DUDÁK), budova České spořitelny, zbytky hradeb města, Mariánský sloup, DiscGolf park, muzeum, solno-jódová jeskyně, plavecký stadion...

Tvrz Drahonice

Drahonická tvrz byla postavena ve 14. století bratry Jarošem a Rackem ze Štěkně. Do dnešní doby se zachovala pouze 6 m vysoká gotická obranná věž, která je od roku 1963 chráněna jako kulturní památka. 

Zámek Drahonice

Památkově chráněný areál zámku je tvořen patrovou zámeckou budovou s věžičkou ze 2. poloviny 18. století a hospodářskými budovami. Dochovaly se hlavně interiéry včetně historických konstrukcí jako jsou klenby a krovy.


Muzeum obilnářství Skočice

Expozice představuje řadu nástrojů, které pomáhaly v procesu pěstování obilí - od přípravy půdy, setí, až po sklizeň. Dozvíte se zde, jak se zpracovávalo obilí, jak lidem usnadňovaly větrné a vodní mlýny práci. Poznáte různé druhy obilí a významy slov jako je chlebovina, žernov, ležák nebo běhoun.


Hrad Švecburg

Patrně se jedná o nejmladší hrad v ČR a najdete ho na vršku nad obcí Kváskovice. Hrad byl dokončen hradním pánem Janem Švecem v roce 2007. Objekt má dvě věže, k nim jsou přilehlé dvě malé místnosti, dále tu je kamenný přístřešek s lavičkou, kaplička a část hradeb, vše je zasvěcené sv. Hubertu. Z hradu je krásný výhled do okolí.


Město Písek

Jedná se o historické město na řece Otavě, které se pyšní nejstarším dochovaným mostem v České republice, ale i moderní architekturou, bohatou nabídkou služeb, mnoho sportovních a kulturních vyžití. Široká škála aktivit vás v tomto krásném městě pozdrží celý den. Kamenný most, Královský hrad, galerie, muzea, Písecká vež, městská knihovna, tenisové kurty, plavecký areál, Palackého sady, Zemský hřebčinec, sladovna Písek, lezecké centrum...


Rozhledna Jarník

Telekomunikační železná věž, stojící na vrchu Jarník (609 m) od roku 1997, je přístupná pro výletníky, kteří vystoupají do výšky 35 metrů (z celkových 59 m) po 191 schodech. Výhled z ní je parádní - nejen na Písecké hory, ale také na Brdy s vrcholy Tokem a Prahou, Novohradské hory, Blanský les s Kletí či na šumavský Boubín, Plesnou a řadu dalších vrchů.


Rozhledna Velký Kamýk

Rozhledna nedaleko vrchu Velký Kamýk je součástí telekomunikační věže, která zde byla postavena v roce 2002. Návštěvníci mohou vystoupat na vyhlídkovou plošinu, která je ve výšce 31 m. Naskytne se vám výhled na Písek, Písecké hory, Brdy, Šumava a JE Temelín. Vstoupit můžete na vlastní nebezpečí, avšak vstup je omezen maximálním počtem 8 osob. Rozhledna je přístupná celoročně.


Zámek Osek

Stávala zde tvrz, na níž se rokem 1392 připomíná Vlašek z Ostrova. Zámek vystavěn renesančně ve 2. polovině 16. století, pseudobarokně upraven za rytíře Eduarda Doubka v roce 1911.
Zámek je veřejnosti nepřístupný, je v něm umístěn Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. 


Zámek Drhovle

V roce 1696 nechal hrabě František Mikuláš Morzina upravit původní panský dům na barokní zámek. Dnes je to patrová dvoukřídlá budova s mimořádně dlouhým jižním křídlem. Nepřehlédnutelnou je dvoupatrová věž. Východní křídlo zdobí arkády. Součástí objektu je zámecká kaple sv. Anny, která pochází z roku 1851. V současnosti prostory využívá domov pro seniory, čemuž byly také přizpůsobeny interiéry. Veřejnosti není přístupný.

Severně od zámku se nachází lipová alej, která je kulturní památkou.

Zámek Brloh

Pozoruhodná renesanční budova byla původně tvrzí, kterou chránil dnes neexistující rybník a zeď se dvěma baštami. Dodnes se zachovala pouze jedna vížka, druhá byla upravena na kapli Narození Panny Marie. Po roce 1712 se zámek stal součástí drhovelského panství a přestal plnit funkci šlechtického sídla.
Objekt je obdélného tvaru, jehož fasádu zdobí sgrafita. Veřejnosti není přístupný. 

Vyhlídkové místo u kapličky

Vyhlídka se nachází u obce Drhovle Ves, jižně od Drhovle. Dostupnost pěší nebo kolem.


Zámek Čížová

Na konci 16. století zde stála kamenná patrová tvrz s kaplí, kterou nechal postavit Mikuláš Deym. Za Jana mladšího Deyma došlo k přestavbě tvrze na zámek. Zámek je tvořen patrovou dvoukřídlou budovou s pozdně renesančním portálem. Později objekt chátral a byl veřejnosti nepřístupný. V roce 2013 zámek koupila obec a dochází k jeho postupné rekonstrukci. 

Pivovar Čížová

Pivovar se nachází ve zrekonstruovaných prostorách v areálu čížovského zámku a vaří se zde pivo českého plzeňského typu. Nabídku tvoří světlé výčepní 10° Pepa, světlý ležák 11° Josef, světlý ležák 12° Olaf, řezaný polotmavý ležák 11° Jura a tmavý speciál 13° Jirka. 


Tvrz Kožlí u Čížové

Tvrz se nachází v prostoru bývalého hospodářského dvora. Jedná se o renesanční objekt, který během své historie utrpěl značné škody. Dodnes se však zachovaly v poměrně dobrém stavu interiéry. V některých místech se zachovala i sgrafitová výzdoba.
V těsné blízkosti tvrze se nachází rybníček, který je považován za zbytek obranného systému. Objekt je po rekonstrukci. 


Zámek Vráž

Novogotický zámek si nechali postavit Lobkowiczové v letech 1868-75. V roce 1881 však vyhořel a na jeho místě byla postavena nová budova využívaná jako letní a lovecké sídlo.
Od roku 1902 zámek vlastní organizace zaměřující se na zdraví. Dnes si zde můžete nechat hýčkat své tělo. Lázeňská péče se zaměřuje zejména na neurologická onemocnění a poruchy pohybového aparátu.